Krak: (2011)
vakmanschap en meesterschap, de proef en de som. Een innovatieve keten van cultureel progressieve productie; vanuit de werkplaats naar een progressief platform!

Krak toont het experiment waarin progressieve, culturele innovatie gestalte krijgt. Stapsgewijs informeert Krak op het scherpst van deze snede. Niet eerder werd een experimenteel productieproces zo nadrukkelijk uitgewerkt en informatief gepresenteerd.
Sundaymorning@ekwc is een internationaal geori├źnteerde werkplaats / centre of exellence / artist in residence voor keramiek en stimuleert een internationale voorhoede met ondersteuning in materiaal- en toepassingsexperiment.
Onomatopee is een platform waar de actuele culturele dynamiek van onze ontworpen cultuur progressief wordt blootgelegd. Sundaymorning@ekwc is gastheer voor de proef, Onomatopee scherpt de som: een perfecte samenwerking!

www.onomatopee.net
www.sundaymorning.ekwc.nl

Expositie design: Lara de Greef
Grafische vormgeving: Remco van Bladel
Fotografie: Fieke van Berkom
Krak: (2011)
workmanship and mastership, passing the test. An innovative chain of cultural progressive production; from the workshop to a progressive
platform!

Krak shows the experiments in which progressive, cultural innovation is taking shape, step by step informing on this cutting edge chain of production. Never before has an experimental production process been so explicitly worked through and informatively presented.
Sundaymorning@ekwc is an internationally oriented workshop / centre of excellence / artist in residence for ceramics, it stimulates an international vanguard with support to experiment with both material and application.
Onomatopee is a platform where topical designed culture is progressively exposed. Sundaymorning@ekwc is host to the test, Onomatopee is putting it on the cutting edge - a perfect collaboration!www.onomatopee.net
www.sundaymorning.ekwc.nl

Exhibition design: Lara de Greef
Graphic design: Remco van Bladel
Photography: Fieke van Berkom