Lara de Greef is vormgever van toegepaste gebruiksvoorwerpen. Ze werkt met veel gevoel voor esthetiek en lijnvoering, in technieken die ze na haar opleiding aan de Design Academy in Eindhoven verder heeft ontwikkeld. Ontwerpen zijn er  gemaakt met vele materialen, maar er is een duidelijke voorkeur voor het gebruik van natuurlijke materialen. Daarnaast heeft ze de persoonlijke kwaliteit om mogelijkheden die door de omgeving worden aangereikt, zowel artistiek als zakelijk te benutten.

Haar bedrijf, Studio Lara de Greef, is dan ook volop in beweging en heeft een serie eigen ontwerpen gelanceerd, variërend van glaswerk en keramische vazen tot bamboe meubels. Presentaties van haar werk zijn er op verschillende nationale en internationale podia geweest (Amsterdam, Londen, Milaan, Boedapest, …..).

Een hoofdlijn in Lara’s werk is het ontwerp van bamboe meubels. Haar verblijf in India en deelname aan het project ‘Dutch Design Meets bamboe’, waarin de mogelijkheden van het materiaal en de duurzaamheid ervan centraal stonden, resulteerde in een aantal meubel prototypen. Bamboe stoelen en tafels met een strakke vormgeving, uitgevoerd met uitsluitend natuurlijke materialen.

Keramiek is een andere passie. Voorbeelden hiervan zijn het unieke Olympic Gold schalen, de vazen serie 1+1=3, en de ‘High Heeled Service’, een schotel die in verschillende hoogten gemaakt kan worden door het gebruik van een speciale persmal.

Artistieke mogelijkheden en een breed scala van technieken zijn voor Studio Lara de Greef de basis, maar het doel blijft om producten te maken die ze met plezier en succes kan delen met U. Opdrachten of ideeën hiervoor zijn dan ook welkom!

Lara de Greef is designer of applied utensils. She works with a great sense for aesthetics and shapes, in techniques she further developed after here graduation at the well known Eindhoven Design Academy. Designs were made with many different materials, but for certain there is a   clear preference for natural materials. Moreover she has the personal quality to exploit opportunities offered by her environment, in as well an artistic as business way.

Her company, Studio Lara de Greef, is very active and an abundance of designs has been launched, ranging from glasswork, ceramic vases to bamboo furniture. Presentations of her work took place at various national and international podia (Amsterdam, London, Milan, Budapest, .....).

A mainline in Lara’s work is the design of bamboo furniture. Her stay in India, and participation to the project ‘Dutch Design Meets  Bamboo’, in which the possibilities of the material and sustainability of bamboo were the main issue, resulted in a number of furniture prototypes. Bamboo chairs and tables with here own characteristic design style, carried out with exclusively natural materials.

Ceramics is another passion. Examples of this are the unique Olympic Gold dishes, the vases series 1+1=3, and the `High Heeled Service', a saucer which can be made in several heights through a technique with a special mould.

Artistic possibilities and a broad range of techniques are for Studio Lara de Greef the basis, but the main aim is to design products she can share gladly and successful with you. So assignments or ideas are always welcome!